Współpraca z zagranicą

Realizując współpracę z zagranicą, w ramach miast partnerskich, władze samorządowe Legnicy pełnią głównie funkcję pośrednika. Ich rolą jest inicjowanie, pilotowanie i popieranie kontaktów służących mieszkańcom gminy.
Natomiast instytucje i organizacje podejmujące współpracę, samodzielnie realizują ją i finansują.
Dotychczasowe efekty współpracy Legnicy z zagranicą, działania samorządu legnickiego na rzecz realizacji idei zjednoczonej Europy, znalazły uznanie Rady Europy, która wyróżniła Legnicę Dyplomem Europejskim, Honorową Flagą Rady Europy oraz Honorową Tablicą Rady Europy.
Uznanie parlamentu europejskiego jest prestiżowym potwierdzeniem aktywności Legnicy w zakresie współpracy z zagranicą.

Miasta, z którymi współpracujemy:

Wuppertal – Niemcy – od roku 1993
Drohobycz – Ukraina – od roku 1991
Blansko – Czechy – od roku 2000
Roanne – Francja – od roku 2006