Samorząd

Wszystkie osoby zamieszkujące na obszarze Miasta (Gminy Miejskiej), z mocy prawa, tworzą wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne. Formą bezpośredniego uczestnictwa członków wspólnoty samorządowej w sprawach gminy jest głosowanie wyborcze, a także referendum.
Podstawową jednostką samorządu lokalnego jest Miasto, którego powołaniem jest organizacja życia publicznego na swoim terytorium.
Miasto wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Rady (organu stanowiącego Miasta) i Prezydenta (organ wykonawczy Miasta).
Samorząd gminny działa w zakresie zadań lokalnych (zadań własnych) i w granicach prawa samodzielnie i niezależnie od innych podmiotów. Działa zatem w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Oddanie społecznościom lokalnym zakresu działania i kompetencji do „samorządzenia się” jest podstawową przyczyną wyodrębnienia samorządu terytorialnego i uzasadnienie jego istnienia.

Prezydent Miasta Legnicy – Tadeusz Krzakowski

Urząd Miasta, Pl. Słowiański 8, pok. 201
tel. 76 72 12 100, 76 72 12 101, fax 76 72 12 116
e-mail: tkrzakowski@legnica.eu

I Zastepca Prezydenta – Ryszard Białek

Urząd Miasta, Pl. Słowiański 8, pok. 208
tel. 76 72 12 102, fax 76 72 12 115
e-mail: rbialek@legnica.eu

Zastepca Prezydenta – Jadwiga Zienkiewicz

Urząd Miasta, Pl. Słowiański 8, pok. 205
tel. 76 72 12 105, fax 76 72 12 115
e-mail: jzienkiewicz@legnica.eu

Zastepca Prezydenta – Dorota Purgal

Urząd Miasta, Pl. Słowiański 8, pok. 208
tel. 76 72 12 102, fax 76 72 12 115
e-mail: dpurgal@legnica.eu

Sekrzetarz miasta – Marek Białowąs

Urząd Miasta, Pl. Słowiański 8, pok. 205 (II piętro)
tel. 76 72 12 105
e-mail: mbialowas@legnica.eu

Skarbnik miasta – Dorota Purgal

Urząd Miasta, Pl. Słowiański 8, pok. 116 (I piętro)
tel. 76 72 12 200